Дарение за Фондация Филаделфия 2002
Дарения за закупуване на подова настилка и оборудване офис на Фондацията, занимаваща се с деца със СОП.

Период за осъществяване на проекта
09.10.2022

Начин на финансиране на проекта
собствено и целево

Сума на проекта
1000 лв