Покрепа на хората от бедстващите села
с.Каравелово, община Карлово, област Пловдив. https://www.facebook.com/profile.php?id=100063554681393&__cft__[0]=AZX88ipg6AWID_hzoisYoxDTIWC7JHyH2RbIodgkEoQerRE9DmePnp7mNhFKpX2Ez7EI00HESyuEgq7cPnP-F6-Pqhp8a8-wLj3TbDVjZVEhOOO3dIwwoBIEK7pF59u8hoRRoOw9PjgkXnJlTTnxSvgxJkG8X98wQiDwqK2oLClZwKosJcAimtU4w4xOqqKZ7n2MTTFfpbyJIhe59BT2QYyC&__tn__=-UC%2CP-R

Период за осъществяване на проекта
7.09.2022