Подобряване условията в кабинета на Сдружение "НИЕ 2020"за деца със специални потребности
Закупуване и поставяне на ламиниран под за подобряване на улсовията в кабинета на Сдружение "НИЕ 2020"за деца със специални потребности

Период за осъществяване на проекта
25.07.2022 - 04.08.2022

Клубове, участващи в проекта
РК Добрич

Начин на финансиране на проекта
самофинансиране

Сума на проекта
1400