Детско лято
Дарение от различни книги за деца и детски игри на децата от с. Минерални бани. Дарението е връчено на Председателя на Читалище Заря от Президента на Ротари Клуб Хасково Христина Хубенова в присъствието на Секретаря на Община Минерални бани и други членове на общинския съвет, граждани и деца . Проектът се казва "Детско лято" и цели да запази и развие у децата желанието и привързаността им към учебния процес, богатата българска литература и история.

Период за осъществяване на проекта
02,08,2022

Клубове, участващи в проекта
РК Хасково

Начин на финансиране на проекта
членове на РК Хасково

Сума на проекта
250