НА ЕДНО СЪРЦЕ РАЗСТОЯНИЕ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПРОЕКТ „НА ЕДНО СЪРЦЕ РАЗСТОЯНИЕ ОТ БЪЛГАРИЯ“
RК „Sofia – Nextum е-club“
Борд 2021-2022 с приемственост от
Борд 2022- 2023


„В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА В АЛБАНИЯ“

Проект „НА ЕДНО СЪРЦЕ РАЗСТОЯНИЕ ОТ БЪЛГАРИЯ“ на РК „Sofia Nextum e-club“ цели да се помогнат българските деца в Албания, които живеят в малки населени места и където няма български училища, за да получат дори първоначално ограмотяване на български език. По идея на Лидия Чорбанова и с мощната подкрепа на българските директори на училища, организирани от д-р Лилия Стоянова, с любезното съдействие на всички членове на РК „Sofia Nextum“ и най-вече на Христина Джундрекова, д-р Любомир Кирилов, доц. Иларио Астинов, Олег Следов, Наталия Касиджик, бе организирана мащабна акция за събиране на букварчета, читанки, тетрадки и други учебници и помагала с идеята да се подпомогнат тези деца да започнат да четат и пишат на български език. На първия етап не е възможо да се закупят лицензи за електронни учебници, тъй като в тези населени места там няма интернет и устройства. Ето защо по идея на ротарианците от круба усилията бяха насочени към събиране на букварчета, читанки, тетрадки, книжки в хартиен носител.
Мащабната акция от събраните над 80 кашона учебници, учебни помагала и тетрадки позволи  да се подсигури на децата от 13 населени места в Албания по-голямата част от необходимата литература за оборудване на собствени библиотечни кътове с български издания:
1. Училище Борйе
Детска градина 30 деца
1-5 клас 52 ученици
6-9 клас 49 ученици
2. Училище Цънелево + Орешек
Детска градина 23 деца
1-5 клас 44 ученици
6-9 клас 37 ученици
4. Училище Оргоста
Детска градина 33 деца
1-5 клас 50 ученици
6-9 клас 42 ученици
4. Гимназия Запод(Запод, Пакиша, Кушарища и Очикле)
Детска градина 28 деца
1-5 клас 48 ученици
6-9 клас 41 ученици
10-12 клас 56 ученици
5. Гимназия Шищавец
Детска градина 13 деца
1-5 клас 11 ученици
6-9 клас 9
10-12 клас 97 ученици
Училище Туминец
Детска градина 12 деца + 1 учител
2 класни стаи 22 деца + 2 учители
Училище Долна горица
Детска Градина 8 деца + 1 учител
6 класни стаи общо 23 деца + 6 учители
Училище Шулин
Детска градина 5 деца + 1 учител
1 класна Стая 7 деца + 1 учител
Училище Леска
Детска Градина 5 деца + 1 учител
1 класна стая 5 деца + 1 учител
училище Зърноско
Детска Градина 3 деца + 1 учител

Предстои втори етап на събиране на произведения от български автори и транспортиране на събраната литература на място в Албания.
Приятелите от клуба изказаха своята искрена благодарност към директорите и учителите, включили се в мащабната акция, даваща възможност стотици български деца да сбъднат МЕЧТИТЕ СИ да докоснат българска книга, де четат и учат на български език.
ЗА ОТЕЧЕСТВОТО, ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА, НИЕ, РОТАРИАНЦИТЕ ОТ РК СОФИЯ НЕКСТУМ ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО И В СЛЕДВАЩИ БЛАГОРОДНИ МИСИИ!
ПРОЕКТЪТ ПРОДЪЛЖАВА!
Лидия Чорбанова,
Д-р Лилия Стоянова,
RК „Sofia - Nextum“
Период за осъществяване на проекта
2021 - 2023

Клубове, участващи в проекта
София Некстум е-клуб

Начин на финансиране на проекта
От клуба