Ремонт на вход на училище “Луи Брайл”


Период за осъществяване на проекта
2021/2022

Клубове, участващи в проекта
РК София Интернатионал

Начин на финансиране на проекта
средства на клуба

Сума на проекта
1000 лв.