Партньорство между РК София-Балкан и НХА
Ротари клуб София-Балкан и Националната Художествена Академия сключиха партньорство През ротарианската 2018/2019 година, по идея и предложение на Евгени Григоров- президент на РК София-Балкан през този период, беше взето решение клуба да насочи част от своите усилия в зоната на фокус на Ротари „Подкрепа на образованието“. Ротари клуб София-Балкан и Националната художествена академия (НХА) сключиха партньорско споразумение, с което учредяват награда-отличие, което Ротари клуба ще дава на един магистър-абсолвент от Факултета по изящни изкуства на НХА. https://www.rotaryclubsofiabalkan.org/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81-%d0%bd%d1%85%d0%b0/

Период за осъществяване на проекта
от 2019 - ежегодно

Клубове, участващи в проекта
РК София-Балкан

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства

Сума на проекта
1000 лв.