Детско образование
Комплект за визуализация на основните физични закони дари Сдружението Ротари клуб Пазарджик – част от най – голямата неправителствена организация Rotary International на елитна пазарджишка гимназия: Езикова гимназия "Бертолт Брехт”. Президентът на клубът д-р Екса Бъздигян, секретарят Мирослав Лисков подкрепени от асистент дистрикт говерньора на зона VII Дистрикт 2482 – Нина Лискова, бяха посрещнати и приети добре от директора на гимназията Велка Недялкова. Обсъдиха се както минали, така и бъдещи сътрудничества и подкрепи. Комплектът съдържа всички необходими компоненти за провеждане на експерименти и визуализации на законите, свързани със сила и противодействие, енергия, топлина, електричество, въздух, звук и светлина. Той включва необходимото за провежда на предвидените в учебното съдържание опити. Дарението на РК - Пазарджик, е част от дарителската и клубна програма, гласувана за изпълнение през 2021-2022г.. По тяхна идея и съвместно със Сдружението на предприемачите, миналата седмица училището за средно образование „Д-р Петър Берон“ получи вече сходен учебнен комплект. Надяваме се, че с това дарение ще направим учебното съдържание по-достъпно. Нашата цел е да предизвикаме интереса на учениците към физиката и към точните науки като цяло. Президента на Ротари клуб - Пазарджик д-р Екса Бъздигян посочи, че клубът спонсорира основно проекти, свързани с образованието и социалната политика в региона. Работим от 20 години с немски клубове, които подпомагат деца и младежи в неравностойно положение, а тази година сме поставили акцент на детското здравеопазване и образование, добави д-р Бъздигян.

Период за осъществяване на проекта
01.12.2021-16.03.2022г.

Клубове, участващи в проекта
РК Пазарджик

Начин на финансиране на проекта
Клубно ниво

Сума на проекта
1180.00