Неонатологично отделение
Проекта е част от дарителската програма "Детско здравеопазване и грижа" на РК ПАЗАРДЖИК с президент д-р Екса Бъздигян / 2021 г. - 2022 г. / на стойност 9 894 лв. и включва видео ларингоскоп, мониторна станция и инфузионен перфузор. Немските клубове РК „Хамелн“ и РК „БАТ-Пирмонт“ са ключови участници в реализирането на проекта. Специални благодарности към всички включили се, както и на приятелят Петър Христов, който отговаря за добрата комуникация и взаимоотношения с германските приятели, вече 15 години. Благодарим Ви добротворци и продължаваме с добротворството и следващият ни проект "Детско образование" съвместно с елитна гимназия от гр. Пазарджик.

Период за осъществяване на проекта
01.12.2021-10.03.2022г.

Клубове, участващи в проекта
РК "Хамелн" РК "БАТ - Пирмонт", РК Пазарджик

Начин на финансиране на проекта
М/у Клубно партньорство

Сума на проекта
9 894 лв.