Подобряване здравето на гражданите в условия на пандемия
Инсталиране на шахматни дъски и тенис маси в паркове и училища

Период за осъществяване на проекта
1.11.2021 до 30.06.2022

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Враца

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства и дистриктен грант

Сума на проекта
6350$