Ремонт на вход за дневен център в училище “Луи Брайл”
Извършва се ремонт на вход за дневен център в училище “Луи Брайл” в София за деца и младежи, незрящи и със специални нужди.

Период за осъществяване на проекта
2021/2022 г.

Клубове, участващи в проекта
РК София Тангра, РК София Интернешънъл и Rotary Club Paris Agora

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
8000 лв.