Знамената на Шипка на страните участници в Освободителната Руско турска война 1877-1878 година.


Период за осъществяване на проекта
От месец май до септември

Клубове, участващи в проекта
РК Габрово

Начин на финансиране на проекта
Собствен

Сума на проекта
1700 лв.