Образование и култура
Проекта насоченн към оборудване на кабинети с компютри и периферия в сферата образованието и в рамките на проекта, освен заплащане на подготвителни езикови курсове, оборудвахме IT кабинети и дарихме над 250 компютърни конфигурации за читалища, училища в Горна Баня, Дупница, София, Кюстендил и Ротари клубове в Русе, София, Дупница и Самоков.Дарени в сферата на образованието и клтурата, училища в София и страната, Народен татър „Иван Вазов“, читалища и към други клубове в цялата страна. Гимназията по туризъм в гр. Самоков Гимазията по фризьорство “Княгиня Евдокия”, гр. София; Балкански учителски център, Народен Театър „Иван Вазов“; РКС Възраждане - 40 компютъра за Народен Театър “Иван Ваазов”, София, Министерство на културата; РК Дупница за нужите на 3 училища в района. 53-то ОУ „Николай Хрелков“, кв. Горна баня.

Период за осъществяване на проекта
2019-2021

Клубове, участващи в проекта
РК Самоков, ЛКС Възраждане, РК Дупница

Начин на финансиране на проекта
дарения и спонсори

Сума на проекта
175 000,00