"Подай ръка"
Инициативата „Подай ръка“ си поставя за основна цел да подпомага дългосрочно в тяхното функциониране, съществуване, подобряване и при необходимост взаимопомощ в неотложни ситуации на ключови социални, образователни и културни институции в кв. Горна баня и района приоритетно, но и в цялата страна. Част от водещите ни партньори по Инициативата от квартала са: Защитени жилища за деца в риск, кв. Горна баня Читалище Пробуда-1926, Горна баня Дом за стари хора в кв. Горна баня 53-то ОУ „Николай Хрелков, кв. Горна баня

Период за осъществяване на проекта
2019-2023