Изграждане на кабинет по гражданско образование и хуманитарни науки в ПГЕЕ «Апостол Арнаудов» Русе
Проект „Нека отворим възможност за формиране на нови знания и компетенции (Изграждане на кабинет по гражданско образование и хуманитарни науки)“, който е на стойност над 7800 лева и се финансира от Фондация „Ротари“ чрез Дистрикт 2482 - България и Ротари клуб „Русе“ със съучастието на Ротари клуб „Свищов“, Ротари клуб „Силистра“ и Ротари клуб „Русе – Дунав“. Доставена и монтирана е мултимедийна система, състояща се от интерактивна дъска, лаптоп и мултимедиен проектор. Закупени са 15 нови ученически маси, 30 ученически стола, 1 учителско бюро и 1 учителски стол. Извършен е ремонт на кабинета (с участие­то на ротарианци от клуба). Обучени са учителите за работа с новата система. В дейностите по ремонта и освежаването на клуба участие са взели ротарианци, членове на Ротари клуб „Русе“.

Период за осъществяване на проекта
01.01.2021 - 01.06.2021

Клубове, участващи в проекта
Русе, Русе-Дунав, Силистра, Свищов

Начин на финансиране на проекта
Дистриктен грант, собствено, партньори

Сума на проекта
8 000 лв