Оборудване на отделение Образна диагностика в УМБАЛ Проф д-р Стоян Киркович АД, Стара Загора
Ротари клуб Стара Загора-Берое изпълни проект чрез Дистриктен грант DG2003, съфинансиран от Фондация Ротари на Дистрикт 2482 за дарение на УМБАЛ проф. Д-р Стоян Киркович АД, Стара Загора - 1 брой Дигитална система за образна диагностика и дигитални касети за нея, производство на един от лидерите в света AGFA HEALTHCARE. Системата дигитализира всички видове рентгенови изследвания, независимо на какъв апарат се извършват. Система е монтирана от сертифицирани специалисти и е ситуирана в отделение по Образна диагностика в УМБАЛ проф. Д-р Стоян Киркович АД. Чрез дарението се увеличава капацитета на областната болница в извършването на дигитални рентгенографии, каквато е основната идея на проекта както във връзка с борбата с Ковид-19, така и за текущите нужди на това натоварено и основно за областта здравно заведение. Софтуерът е на Български език, версия NX MUSICA на производителя, с много полезни и модерни функции за диагностика. Системата е свързана със сървъра на болницата и всички извършени графии автоматично влизат в базата данни и са достъпни за всяко отделение и специалист. Ротари клуб Стара Загора-Берое продължава последователно да подкрепя медиците и този проект е поредната положителна крачка. Благодарим и на Дистрикт 2482 и Фондация Ротари за ползотворната работа! Дарението беше предадено от Президентa на клуба д-р Генка Пейчева и прието от Изпълнителния Директор на УМБАЛ проф. Д-р Стоян Киркович АД, Стара Загора - проф. Йовчев, завеждащия отделение Образна диагностика д-р Митев и съставът на отделението. Стойността на дарението и проекта е 6080 USD. Финансиране от Фондация Ротари: 3000 USD Собствено финансиране: 3080 USD Бъдете здрави!

Период за осъществяване на проекта
01.01.2021-30.06.2021

Начин на финансиране на проекта
DG2003

Сума на проекта
6080 USD