„Ротари отваря възможности за децата на Поморие“
Ротари клуб Поморие дари интерактивни дисплеи на СУ „Иван Вазов“ – Поморие Децата са богатството на едно общество, и какво можем да направим ние за тях? Да им даваме нашата подкрепа, да им създаваме условия за развитие, да подкрепяме техните успехи и мечти. Ето затова Ротари клуб Поморие се обърна към деца в нашия град и за поредна година реализира своя клубен проект в услуга на децата на града. „Ротари отваря възможности за децата на Поморие“ – закупуване на интерактивни дисплеи за СУ „Иван Вазов“ – Поморие е тазгодишната инициатива на членовете на клуба в ползата за общността в лицето на младите поколения. Целта на проекта е да се предостави възможност на преподавателите на СУ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. Поморие по-ефективно преподаване и предлагане на учебния материал на учениците, както и самия учебен процес да протича иновативно и да създава предпоставки учениците да развиват своите технологични способности. С закупуването на Интерактивните мулти-тъч дисплеи, модел TRIUMPH BOARD 65’’ INTERACTIVE FLAT PANEL ще се даде възможности за: - По-голяма ангажираност от целия клас; - Увеличаване на мотивацията на учениците; - Повече възможности за съвместна работа между учениците, подпомагайки личностните и социални умения; - Възможност за креативно представяне на различни теми от учебния материал; - Употреба на по-широк набор от ресурси, съответстващи на нуждите на учениците; - Достъпност за употреба от деца със СОП. Като се има предвид дистанционната форма на обучение, с която се обучават учениците, Интерактивните мулти-тъч дисплеи улеснява комуникацията между учител и ученици, чрез споделянето на съдържание от дисплея към устройствата на учениците и обратно. Проектът е съобразен с мисията на Фондация Ротари и е реализиран със средства на членовете на Ротари клуб Поморие и съфинансиран от Фондация Ротари.

Период за осъществяване на проекта
01.2020/05.2020

Клубове, участващи в проекта
РК Поморие

Начин на финансиране на проекта
Дистриктен грант

Сума на проекта
9000