Издаване на историята на Военният клуб в Русе
Издаване на историята на Военният клуб в Русе послучай неговата 130годишнина. В сградата на военния клуб са провеждани първите сбирки на Ротари клуб Русе

Период за осъществяване на проекта
10м 2020г

Начин на финансиране на проекта
От клуба

Сума на проекта
100