Изграждане на Мултисензорна стая от Ротари клуб Поморие
Проект на Ротари клуб Поморие за изграждане на сензорна стая за деца със СОП в СУ „Ив.Вазов“ гр.Поморие Все повече деца още в ранна възраст се диагностицират с различен вид нарушени. Те се нуждаят от специални грижи и внимание, особенно в периода на адаптация към условията и дневния режим в детските заведения и училището. Затова е необходимо да има гласност и на техните потребности, защото те са деца, както всички останали. Те също имат интереси, таланти и хобита, които е добре да бъдат подпомогнати и развити. В гр.Поморие и общината има над 100 деца, които са регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за защита на детето. Някои от тях посещават общинските детски градини по места или училищата, но всички те имат нужда от специализирано внимание. От проведените срещи и разговори с родители, учители и социални работници установихме, че има остра нужда от място, където децата със СОП да получат специализирани грижи. Получихме и безрезервната подкрепа на Община Поморие, в лицето на кмета Иван Алексиев. Ротари клуб Поморие в партньорство с Община Поморие ще създаде сензорна стая за нуждите на деца със СОП по време на учебния процес и извън него. За проекта Община Поморие ще предостави класна стая, която се намира на първия етаж, на територията на СУ „Ив.Вазов“. Помещението е с подходяща квадратура и разположениe в сградата. Ротари клуб Поморие ще достави и монтира необходимите съоръжения и мебели за стаята. В рамките на проекта, по предварително уточнена програма, ще се провеждат консултации с деца и родители. Ще се направят срещи с местните соц. работници и специалистите-консултанти. Ще се проведат срещи с родители на децата със СОП от града и общината, и ще се предоставят информационни материали, разработени специално за целта. Ще бъде организирано обучение на учители/възпитатели, които работят с деца със СОП под формата на тренинг, който ще се води от квалифициран психолог. Целта е да бъде поставен акцент върху ролята на учителя като ментор в процеса на обучение на деца със СОП. В края на проекта, Ротари клуб Поморие ще се подпише протокол за дарение на Община Поморие на мебелировката и материалите от проекта. Проекта е на стойност 15000 лева.

Период за осъществяване на проекта
01.2020/05.2020

Начин на финансиране на проекта
Фондация Ротари, РК Поморие

Сума на проекта
15000.00