Гала концерт - 100 години Фондация Ротари
Гала концерт - 100 години Фондация Ротари - проект насочен към гражданите на Стара Загора и страната разкриващ целите , задачите и ролята на ФР в света . Съпътстваща фото експозиция - " Ротари в България 1933-1941 год " Този линк ви осигурява достъп до видео-материал, отразяващ гала концерта: https://drive.google.com/file/d/0B_cAkzLOaBGpNThEejludkktUlE/view?usp=sharing

Период за осъществяване на проекта
26.05.2017

Начин на финансиране на проекта
собствени средства и дарения

Сума на проекта
3800