Ротари клуб София Интернешънъл
Ротари клуб София Интернешънъл (РКСИ) направи дарение на Х-ray филми за ренгеновите отделения на болниците в гр. Балчик и гр. Благоевград. Дарението е направено съвместно с д-р Кристоф Шонбауер от Виена, Австрия и включва по около 350 кг рентгенови филми за всяка едно от болниците. Инициативата е продължение на дългосрочна вече 4 годишна програма на Ротари клуб София Интернешънъл за доставка от чужбина на медицински консумативи, апаратура и материали за български болници. Ротари клуб София Интернешънъл е единственият англоговорящ Ротари клуб в страната, който обединява членове от различни държави, които подкрепят редица благотворителни каузи в полза на български общности и хора.

Период за осъществяване на проекта
Месец Юли 2013 година

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб София Интернешънъл

Начин на финансиране на проекта
Дарение

Сума на проекта
30 000 лева