Комитети


КОМИТЕТ СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ


Председател: Маргарита Богданова, PHF


КОМИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Валентин Стоянов, MD член: Михаил Михайлов, PHF
член: Айтен Сабри
член: Калоян Ганев, PHF+1

Подкомитет Нови клубове в Дистрикта


Председател: Веселин Димитров - MD PHS

Подкомитет Привличане и задържане на членовете


Председател: Николай Шопов, PHF+4

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Вахан Ахаси Бохосян


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Недялка Росенова

Подкомитет за набиране на средства и Координатор Общество на Пол Харис


Председател: Марин Димов

Подкомитет Дистриктни грантове


Председател: Кирил Андреев, PHF+1

Подкомитет Глобални грантове


Председател: Силвия Щумпф

Подкомитет Администриране и контрол на грантовете


Председател: Иван Хаджирусков

Подкомитет VTT и Стипендии


Председател: Мирослав Генов

Подкомитет Ротари стипендии за мир


Председател: Венета Георгиева Платиканова PHF

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Генка Пейчева, PHF+1


КОМИТЕТ ПРОФЕСИОНАЛНА СЛУЖБА


Председател: Калоян Ганев, PHF+1


КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА


Председател: Христина Малчевска : Вероника Боцова
: Ани Христова
Невена Иванова:
Радина Москова:

Подкомитет Ротариански приятелски обмен


Председател: Драгомир Лазаров

Координатор на международните комитети


Председател: Калчо Хинов


КОМИТЕТ ЗА СЛУЖБА В ОБЩНОСТТА


Председател: Цветелина Маймарова, PHF - Пол Харис Фелоу Лина Маймарова, PHF: Цветелина Маймарова, PHF - Пол Харис Фелоу

Подкомитет Ротари общностни корпуси


Председател: Петрун Иванов Вардаров


КОМИТЕТ СЛУЖБА НА МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Мария Белински-Илиева; PHF Подкомитет ММО: Светослав Събков

Подкомитет Интеракт


Председател: Мирослав Марков

Офицер по опазване на сигурността на младите хора


Председател: Мирослав Марков

Подкомитет RYLA


Председател: Мария Белински-Илиева; PHF Подкомитет Интеракт: Мирослав Марков
Подкомитет Ротаракт: Вахан Ахаси Бохосян
: Борислава Динева
: Ралица Димитрова Дженкова

Подкомитет Младежки обмен


Председател: Светослав Събков

КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Нина Митева, PHF - Пол Харис Фелоу


КОМИТЕТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Елица Стоилова Елица Стоилова:


ФИНАНСОВ КОМИТЕТ


Председател: Ивайло Миленов Фичев


КОМИТЕТ ПО ПРАВИЛАТА И ПРОЦЕДУРИТЕ


Председател: Димитър Димитров - PHF MD


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Людмила Еленчова Бързанова

КООРДИНАТОР "НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ БЪЛГАРИЯ"


Председател: Илиян Николов PHF+3


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Виолина Костова - PHS


Комитет ИТ


Председател: Христо Георгиев


Координатор на международните комитети (ICC)


Председател: Калчо Хинов

КООРДИНАТОР НАГРАДА "РОТАРИ ПОСЛАНИК НА БЪЛГАРИЯ"


Председател: Борислав Стоянов Къдреков PHF + 3