Комитети


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Валентин Стоянов, MD

Подкомитет Нови клубове в Дистрикта


Председател: Веселин Димитров - MD PHS

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Вахан Ахаси Бохосян

Подкомитет за Ротари приятелства по интереси


Председател: Драган Драганов

Подкомитет за Привилегии на членовете


Председател: Антон Томчев PHF+1


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Недялка Росенова

Подкомитет за набиране на средства


Председател: Вероника Боцова

Подкомитет Дистриктни грантове


Председател: Кирил Андреев, PHF+1

Подкомитет Глобални грантове


Председател: Мирослав Генов

Подкомитет Администриране и контрол на грантовете


Председател: Катерина Методиева Янева Подпредседател: Иван Хаджирусков

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Мими Кубатева


КООРДИНАТОР ЗА ОБЩЕСТВО НА ПОЛ ХАРИС


Председател: Райко Масларски


КООРДИНАТОР MAJER DONORS


Председател: Митко Минев - PHF+8-MD


КОМИТЕТ ПРОФЕСИОНАЛНА СЛУЖБА


Председател: Калоян Ганев, PHF+1


КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА


Председател: Маргарита Богданова

Подкомитет Ротариански приятелски обмен


Председател: Драгомир Лазаров

Подкомитет Ротари стипендии за мир


Председател: Венета Георгиева Платиканова PHF


КОМИТЕТ ЗА СЛУЖБА В ОБЩНОСТТА


Председател: Айше Медарова

Подкомитет Ротари общностни корпуси


Председател: Десислава Василева PHF

Подкомитет Алумни общества


Председател: Бояна Банкова


КОМИТЕТ СЛУЖБА НА МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Мария Белински

Подкомитет Интеракт


Председател: Христо Трънчев PHF

Подкомитет RYLA


Председател: Мария Белински

Подкомитет Младежки обмен


Председател: Светослав Събков

КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Нина Митева, PHF-MD

Подкомитет за обучение екипа на дистрикта


Председател: Емил Коцев


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Стоянка Георгиева Международни групи: Ани Христова
Алумни, ИАК, Зона 1, Зона 2:
Ротаракт: Венелин Сашов Иванов


Комитет ИТ


Председател: Никола Минков Гергана Георгиева: Гергана Георгиева
Красимир Веселинов: Красимир Веселинов
Мирослав Генов: Мирослав Генов
Кирил Валеов: Кирил Валеов
Виктор Генчев: Виктор Генчев