Комитети


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Нина Митева, PHF-MD

Подкомитет Нови клубове в Дистрикта


Председател: Борислав Стоянов Къдреков

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Вахан Бохосян


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Виолина Костова

Подкомитет за набиране на средства


Председател: Митко Минев

Подкомитет Дистриктни грантове


Председател: Стоил Костов

Подкомитет Глобални грантове


Председател: Мирослав Генов

Подкомитет Администриране и контрол на грантовете


Председател: Недялка Росенова

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Мими Кубатева

Подкомитет Ротари стипендии за мир


Председател: Венета Георгиева Платиканова PHF


КООРДИНАТОР ЗА ОБЩЕСТВО НА ПОЛ ХАРИС


Председател: Митко Минев

КОМИТЕТ ЗА СЛУЖБА В ОБЩНОСТТА


Председател: Айше Медарова

Подкомитет Професионална служба


Председател: Иван Ценов

Подкомитет Международна служба


Председател: Станислав Луков

Подкомитет Ротари общностни корпуси


Председател: Десислава Василева PHF

Подкомитет Служба на младите поколения


Председател: Бояна Банкова

Под/Подкомитет Ротаракт


Председател: Александър Ангелов
Габриел Луков (РАК София): Александър Ангелов

Под/Подкомитет Интеракт


Председател: Христо Трънчев PHF

Офицер по опазване на сигурността на младите хора


Председател: Пламен Прокопиев, PHF

Под/Подкомитет RYLA


Председател: Вяра Стоянова Стоянова

Под/Подкомитет Младежки обмен


Председател: Петя Казакова

Подкомитет за управление и усъвършенстване на дистриктния сайт


Председател: Веселин Димитров - MD PHS

Подкомитет за връзки с местното управление и медии


Председател: Иван Генчев Иванов PHF+2

КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Валентин Стоянов, MD

ПОДКОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЕКИПА НА ДИСТРИКТА


Председател: Емил Коцев


ФИНАНСОВ КОМИТЕТ


Председател: Ивайло Миленов Фичев


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Константин Янакиев PHF

КОМИТЕТ ФОРУМ ЗА МИР СОФИЯ 2020


Председател: Калчо Хинов PHF+8, MD

КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ


Председател: Маргарита Богданова

КОМИТЕТ ЗА СИСТЕМАТИЗИРАНЕ ИСТОРИЯТА НА РОТАРИ БЪЛГАРИЯ (1989- 2007/СЛЕД 2007)


Председател: Симеон Кондов

КОМИТЕТ ЗА РОТАРИ ПРИЯТЕЛСКИ ОБМЕН


Председател: Борислав Стоянов Къдреков

КОМИТЕТ ЗА РОТАРИ ПРИЯТЕЛСТВА ПО ИНТЕРЕСИ


Председател: Антон Томчев PHF+1

КОМИТЕТ ЗА РОТАРИ ГРУПИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ


Председател: Мая Владимирова Григорова

КОМИТЕТ ПРИВИЛЕГИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Председател: Огнян Граматиков PHF+1


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Илиян Николов PHF+1


Координатор на международните комитети (ICC)


Председател: Калчо Хинов PHF+8, MD

Дистриктен Ротаракт представител


Председател: Теодора Вълканска