Дистриктни новини

Категории
Голф турнир за Купата на Гуверньора 03.08.2019 г.

Голф турнир за Купата на Гуверньора Турнирът бе добър повод по време на откриването и закриването му ДГ Митко Минев да разкаже на всички присъстващи малко повече за Ротари, както и за работата на българските ротарианци в полза на обществото подробно
Послание на ДГ Митко Минев за м.август 2019 01.08.2019 г.

Послание на ДГ Митко Минев за м.август 2019 Нашата организация е световна мрежа, която ни дава уникален шанс да се свързваме, за да правим добро и да променяме света и себе си към добро. подробно
Послание на ДГ Митко Минев за м.юли 2019 01.07.2019 г.

Послание на ДГ Митко Минев за м.юли 2019 РОТАРИ изгражда връзките, чрез които хората се обединят и предприемат значими действия, създават промяна в дългосрочен план – по целия свят, в нашите общности и в самите нас! подробно
За мен беше чест и удоволствие да бъда част от вашата служба 30.06.2019 г.

За мен беше чест и удоволствие да бъда част от вашата служба подробно
Послание на ДГ Веселин Димитров за VI.2019 29.05.2019 г.

Послание на ДГ Веселин Димитров за VI.2019 Приятелство, родено и затвърждавано в седмичните срещи на клубовете, в дистриктните и международни срещи, във взаимното ни участие в безбройните добри дела подробно
Къщата на приятелството - Поморие 2019 22.05.2019 г.

Къщата на приятелството - Поморие 2019 подробно
Послание на ДГ Веселин Димитров за V.2019 01.05.2019 г.

Послание на ДГ Веселин Димитров за V.2019 Нека да мотивираме младите хора за идеалите и ценностите на Ротари, да ги вдъхновим за възможностите на нашата организация. Май e определен от Ротари Интернешънъл за Месец на младите поколения в Ротари подробно
Дистриктен семинар по членство 01.05.2019 г.

Дистриктен семинар по членство За дистриктния семинар по членство, за срещите с новите ротарианци, за добрите практики. Нина Митева, ПДГ  подробно
Покана от Ротари клуба в Китее - Дистрикт 1730 Северна Карелия, Финландия 30.04.2019 г.

Покана от Ротари клуба в Китее - Дистрикт 1730 Северна Карелия, Финландия Покана от Ротари клуба в Китее - Дистрикт 1730 Северна Карелия, Финландия за летен лагер за ротарианци. подробно
Успешни РЛИ събития в България 08.04.2019 г.

Успешни РЛИ събития в България Участниците в международната среща, 26 Ротари лидери от 11 държави, високо оцениха отличната организация. подробно