НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ БЪЛГАРИЯ
Начало » ПДГ Илиян Николов 2020-2021 » НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ В БЪЛГАРИЯ

Илиян Николов ПДГ
 
Основните принципи свързани с Национална награда на Ротари в България бяха дискутирани и приети от Изпълнителния комитет на Дистрикта в София на 19.09.2020 г. Сформираният в началото на ротарианската 2020-21 година Комитет за Наградата с председател Маргарита Богданова, РК Свищов, подпомогнат от 12-членна работна група (с представители на 10 Ротари клуба), подготви Регламент на Наградата, междувременно подкрепен от Консултативния съвет на Паст гуверньорите на Дистрикта (13.01.2021 г.) и финално одобрен от Управителния съвет на Сдружение „Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл“, който на основание чл. 24 ал(2) т.15 от Устава на Сдружението, учреди Наградата с решение от 25.03.2021 г.

В партньорство между Дистрикта и Съюза на българските художници беше проведен Национален конкурс между българските скулптори за проект за пластичен знак (статуетка), изразяващ Наградата. 7-членно жури, включващо видни професионалисти, избра между представените 13 проекта статуетката на автора доц. д-р Момчил Мирчев от Художествената Академия, София.

През април-май 2021 г. беше проведена първата номинационна кампания, по време на която 6 Ротари клуба (РК Велико Търново, РК Стара Загора Берое, РК Русе, РК София Триадица, РК Варна и РК София Сердика) откроиха 5 номинации, между които Комисията по избора (всички Паст гуверньори на Дистрикта) избра първия лауреат на Наградата – г-жа Боянка Йонова (посмъртно), номинирана от РК Велико Търново, за направеното от нея завещание на цялото ѝ имущество за благотворителна кауза в полза на град Тутракан.

Наградата беше връчена на 30.09.2021 г. чрез изпълнителя на завещанието, РК Велико Търново, на тържествена церемония в Кметството на Велико Търново, в присъствието на г-н кмета, ротарианци, ротарактори, представители на медии и гости, между които и автора на статуетката.

Съгласно приетия Регламент (вж. на сайта на Дистрикта) носителите на Националната награда на Ротари в България (индивидуално или колективно) не са ротарианци и имат безспорен принос в областта на своята дейност, постигнат чрез безкористна служба за просперитета на местната общност, проявявайки доброволчество, безкористност и висок морал, проявени в еднократно действие или в по-дълъг период.

Всеки Ротари и Ротаракт клуб има право на предложение за лауреат на Наградата, като номинационната кампания ще бъде организирана ежегодно от действащия Дистрикт гуверньор. Комисията, която избира ежегодния лауреат/ лауреати на Наградата, включва всички Паст дистрикт гувнерньори, редовни членове на своите клубове. Връчването на Наградата следва да бъде извършвано съгласно тържествен сценарий на церемония в присъствието на гости и медии и следва да бъде богато популяризирано. Основната идея е, Наградата да бъде методично наложена като ефективен и устойчив инструмент за повишаване на положителния публичен имидж на Ротари в Република България.УВЕДОМЛЕНИЕ
РЕГЛАМЕНТ