Добротворци
Начало » Ротарианска преса » ДобротворциДОБРОТВОРЦИ, бр.8, юни 2021

ДОБРОТВОРЦИ, бр.7, април 2021

ДОБРОТВОРЦИ, бр.5, декември 2020

ДОБРОТВОРЦИ, бр.4, май 2016

ДОБРОТВОРЦИ, бр.3, април 2016

ДОБРОТВОРЦИ, бр.2, март 2016

ДОБРОТВОРЦИ, бр.1, февруари 2016
Изтегли файлове
» Апликационна форма Глобален грант - екипи за професионално обучение, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - комбинирано: хуманитарен проект и екипи за професионално обучение, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - стипендия, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - хуманитарен проект, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - хуманитарен проект, на български
» Дистриктни vs Глобални грантове
» Жизнен цикъл на глобален грант
» Зони на фокус (брошура) - на английски
» Изпълнени проекти финансирани с дистриктен грант 2018-19 - Брошура
» Как да представите вашия проект на страницата на Ротари
» Насоки за изпълнение, мониторинг и отчитане на грантовете от Фондация Ротари
» Насоки за оценка на общността (глобален грант) - на български, актуално към 2019
» Отчет за дейността на Комитета за Фондация Ротари, 2018-19
» План за дейността на ДКФР за 2020-21 ротарианска година
» План за мониторинг и оценка на глобален грант - на български
» План за обучение по глобален грант - формуляр
» Политики на зони на фокус (Насоки) - на български, актуално към 2019
» Проекти одобрени за финансиране с глобален грант 2018-19 - Брошура
» Ръководство Грант Център (Grant Center) - на английски
» Ръководство за глобални грантове - на български, актуално към 2019
» Условия за отпускане на дистриктни и глобални грантове на Фондация Ротари
» Форма за отчет на глобален грант, комбинирано на български и английски

» name
» name