22 август 2018, Среща на ДГ Веселин Димитров с ротарианците от Ротари клуб София Капитал
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 22 август 2018, Среща на ДГ Веселин Димитров с ротарианците от Ротари клуб София Капитал

Ротари клуб София-Капитал е сравнително младо сформирование от успешни български предприемачи, интелектуалци и общественици. Членовете на клуба са пример за лидери с морални качества и високи професионални успехи в респективните им сфери на дейност. Клубът провежда беседи с гост-лектори по въпроси, касаещи както настоящето, така и бъдещето на българското общество. Хуманитарните дейности са основно насочени към обезпечаване на средства и консумативи за даден проект, като фокусните групи са основно деца, младежи и възрастни. Сферите на дейност: превенция на конфликти и изграждане на диалог в общностите; подкрепа за образованието, науката и културната дейност на общностите; създаване на арени за икономически подем; минимализиране на риска в участъци по пътната инфраструктура.