Правила за използване на сайта
Начало » Документи » Правила за използване на сайтаТози уеб сайт е официалната интернет страница на ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ


Уважаеми потребители,

Молим Ви да насочите своето внимание към условията за използване на този сайт, при което считаме за препоръчително да имате предвид следното:

Съдържание

Екипът на ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ полага всички усилия съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, да бъде съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да бъдем уведомени своевременно. Разположената в сайта информация е предоставена само с информативна цел.

Претърпените вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, публикувана в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ си запазва правото да редактира публикуваната на сайта информация, включително да прекратява достъпа до нея по всяко време и като има задължението да вземе всички разумни мерки с цел публикуване на сигурна и качествена информация.

Отговорност за чуждо съдържание

ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от този интернет сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Когато изпращате материали до нашите сървъри чрез електронна поща или през интернет страницата на ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, следва да съобразите това със следните условия:

1. Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
2. Трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да изпратите материалите;
3. Трябва да предприемете всички необходими действия, които се налагат, за да бъде ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ освободено от отговорност, в случай, че трета страна предприеме действия срещу сдружението във връзка с материал, който сте предоставили.
4. ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, ще премахне незабавно от този сайт всяка информация предоставена от вас, публикуването на която е счетено за незаконосъобразно или неетично и страна на Държавните контролни органи, които осъществяват надзорни и контролни функции относно дейността на дружеството.
 
Авторски права
Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ. За предварително разрешено ще се счита огласяване на съобщенията за пресата, други документи и информация, класифицирани като публични, в случаите, когато е цитиран техния източник.

Защита на личните данни
Лични данни, събирани чрез тази интернет страница и обработвани от 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ се ползват при строго спазване на изискванията, описани в раздел Защита на личните данни на този сайт. Можете да разглеждате страниците на този сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Данните, събирани чрез сайта, са единствено тези, необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от Вас и с вашето предварително заявено съгласие.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта
Когато посещавате интернет страницата на ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали правилата и принципите за работа в този сайт единствено с цел да защитим Вашите интереси и при ползването му да осигурим Вашата безопасност, приятни и полезни минути на електронна връзка и информирано съгласие.