Ротаракт
Начало » Ръководства » РотарактРотаракт
След успеха на Интеракт клубовете за гимназиална възраст през 60-те години, Бордът на РИ създава през 1968 г. Ротаракт. Новата организация е предназначена за подкрепа на отговорното гражданство и възможностите за ръководство в клубове от млади мъже и жени на възраст от 18 до 30 г. Първият Ротаракт клуб е чартиран от Ротари клуб Шарлот Норт в Шарлот, Северна Каролина, САЩ. През 2002 г. има 170 000 членове в над 7300 Ротаракт клубове в 153 страни.
Ротаракт клубовете поставят акцента върху значението на личната отговорност като основа за личен успех и развитие на обществото. От всеки клуб се изисква да завърши поне два проекта за служба на година, единият в полза на обществото и другият за подпомагане на международното разбирателство. Ротаракт също така дава възможности за ръководство и професионално развитие. Ротаракторите се радват на много социални дейности и програми за подобряване на техните общества. Ротаракт клуб може да съществува само ако бъде постоянно спонсориран, насочван и съветван от Ротари клуб.

Документи, правила, нормативи за създаване, чартиране, дейност на РОТАРАКТ.