За клубни офицери - архиви
Начало » Ръководства » За клубни офицери - архиви



Ръководство за клубния президент, Ръководство за секретаря на клуба, Ръководство за церемониалмайстора, 
Комисия за проекти за служба на обществото, Ръководство за ковчежника на клуба, Комисия по членство, Комисия за връзки с обществеността, Комисия за Фондация Ротари, Комисия за клубна администрация