За клубни офицери - архиви
Начало » Ръководства » За клубни офицери - архивиРъководство за клубния президент, Ръководство за секретаря на клуба, Ръководство за церемониалмайстора, 
Комисия за проекти за служба на обществото, Ръководство за ковчежника на клуба, Комисия по членство, Комисия за връзки с обществеността, Комисия за Фондация Ротари, Комисия за клубна администрация