Процедури на Ротари
Начало » Символи и ритуали, общи » Процедури на РотариНаръчникът с процедурите –  справочник за ръководители на Ротари.

Предназначението  на  Наръчника  с  процедурите  е  да  подпомогне  ръководителите  на клубове  и  дистрикти  в  разбирането  на  същността  на  Ротари,  принципните  насоки  и процедурите в най-тясна връзка с техните задължения. Наръчникът предоставя сбити и лесни за възприемане описания на тези предначертания и процедури. 
Наръчникът  с  процедурите  съдържа  насоката  и  процедурите,  приети  от  конгресите, Законодателния съвет, Борда на директорите на РИ и попечителите на Фондацията на
Ротари.