2006 - Хисаря
Начало » Фондация Ротари » 2006 - ХисаряСеминар на Фондация „Ротари”

ПРОГРАМА


Място: град Хисаря, хотел „Хисар”, зала „Тракия”

Време: 18 ноември 2006 г., 13.00-17.00 часа

Участници: президенти и секретари на клубове, членове на Комисията за Фондация „Ротари”, членове на поoкомисиите на Фондация „Ротари” в дистрикта, АДГ и други заинтересовани ротарианци.

Цел: Целта на този семинар е да образова ротарианците относно програмите на Фондация „Ротари” и да създаде у тях мотивацията да станат дейни участници и поддръжници на Фондацията. Семинарът се провежда от комисията за ФР в България и се подкрепя от дистрикт председателя на комитета по ФР. На този семинар се предоставя възможност да се дискутира основните програми и насоки на Фондацията, осведомяват се ротарианците за промените в програмите на Фондацията и основните насоки, които се очертават за настоящата година и в бъдеще. Ще бъдат удостоени личностите и клубовете в Област България, които имат изявен принос към Фондация „Ротари”.

Дневен ред:

11.00-13.00 ч.        Регистрация и обяд (по желание)
13.00-13.30 ч.        Откриване на пленарната сесия
Водещ: Божидар Стойков, Председател  на Комисията за ФР;
Говорители: Дистрикт гуверньор Войслав Митич, ПДГ Калчо Хинов, Координатор на ФР за Зона 10 и ДГЕ Наско Начев.

13.30 ч.    Встъпителни речи по основните теми на семинара, с които участниците да се информират и мотивират за дискусията.

13.30-13.40 ч.    1. Фондация „Ротари” – израз на ротарианската философия
Лектор: Велимир Балтезаревич, Председател на Дистрикт комитета за Фондация „Ротари”

(за предварителна информация по тази тема, виж „Ръководство за Дистрикт комитета за Фондация „Ротари” – www.rotary.bg/ библиотека/справочна инфор-мация)

13.40-13.50 ч.        2. Ролята на председателя на клубната комисия за ФР
Лектор: ПДГ Калчо Хинов, Координатор на ФР за Зона 10

13.50-14.00 ч.    3. Мачинг грантове и опростени грантове – инструмент за осъщест-вяване дейностите на клубовете
Лектор: Божидар Стойков, Председател на Комисията за ФР в България

(за предварителна информация по тази тема, виж „Ръководство за Дистрикт комитета за Фондация „Ротари” – www.rotary.bg/ библиотека/справочна инфор-мация)

14.00-14.20 ч.     Кафе пауза

14.30-16.00 ч.        Дискусия около кръглата маса.

Участниците в семинара имат възможност да се разделят на три групи и да посетят залите „Тракия”, „Марица” и лоби бар, в които ще се дискутират основно проблемите около темите, посочени по-горе. Допълнителни теми за дискусия на работните групи на кръглата маса:

-    „Всеки ротарианец, всяка година”
-    Правилно разбиране на системата Share
-    Популяризиране на образователните програми
-    Къде да намерим и предложим подходящия проект
-    Подкрепа от зоната и от РИ
-    Приемане и четене на клубните отчети за Фондацията

Модератори:

Зала 1        Тема: Фондация „Ротари” – Израз на ротарианската философия
ПДГ Калчо Хинов, Координатор на ФР за Зона 10
Велимир Балтезаревич, Председател на Дистрикт комитета за ФР

Зала 2        Тема: Ролята на председателя на клубната комисия за ФР
Тошка Янева, Президент на РК София-Витоша
Светла Атанасова, Председател на Комисията за Младежки обмен
 
Зала 3    Тема: Мачинг грантове и опростени грантове – инструмент
за осъществяване дейностите на клубовете
Божидар Стойков, Председател на Комисията за ФР в България,
Христин Клявков, Председател на Комисията за Групов образователен обмен
Тема: Популяризиране на образователните програми
Христин Клявков, Председател на Комисията за Групов образователен обмен
 

 
16.00-16.50 ч.        Заключителна пленарна сесия (в зала „Тракия”).

Модераторите обобщават резултатите от обучението и дискусиите, които са били организирани по време на семинара. Те акцентират върху важни моменти, които да бъдат обект на разглеждане през цялата ротарианска година (времетраене по 10 мин.).

Заключителни изказвания на ДГ Войслав Митич, ПДГ Калчо Хинов,  ДГЕ Наско Начев

17.00 ч.    Закриване на семинара и включване в програмата по тържествената церемония по връчване на хартата на РИ на РК Карлово (подробности – в www.rotary.bg/Календар, www.rotary.bg/Библиотека).


Изтегли файлове
» Писмо
» Писмо и програма