2007 - Плевен
Начало » Фондация Ротари » 2007 - ПлевенТеми за Семинар на дистрикта за Ротари фондацията1.    Ротари фондацията (РФ) – Мисията й – Програми – Финансова подкрепа – Годишен програмен фонд – Системата SHARE – Източници
1)    Какво представлява Ротари фондацията
2)    Каква е мисията й
3)    Кои програми на РФ развиват ротарианците, като правят своите дарения
4)    Как ротарианците подкрепят РФ
5)    Кои са дарителските фондове – Системата SHARE

2.    Програмите на Ротари фондацията
1)    Кои са хуманитарните програми на РФ и как ротарианците участват в тях
2)    Кои са образователните програми на РФ и как ротарианците участват в тях
3)    Програмата Полио Плюс – кой е дарителският фонд на РФ и как ротарианците го поддържат със средства

3.    Източници на финансови дарения към РФ
1)    Какво представлява Годишният програмен фонд
2)    Какво представлява Целевият фонд на дистрикта (DDF)
3)    Постоянният фонд
4)    Световният фонд

4.    Дарители към РФ
1)    Кои са източниците за дарения към РФ
2)    С какво друго може да допринесе един ротарианец
3)    Къде отиват парите на дарителите
4)    Програмата за признание Пол Харис Фелоу
5)    Други източници за дарения
6)    Информационна мрежа чрез Интернет и структурата й

5.    Стипендии: Най-голямата световна програма за стипендии на РФ – Посланически стипендии
1)    Какво представлява програмата Посланически стипендии – от кои фондове се взимат средствата
2)    Кои са ползите на клубовете и кои – на стипендиантите
3)    Коя е програмата за бившите СТИПЕНДИАНТИ и какви са ползите на клубовете от нея
4)    Как може клубът да развие тази програма

6.    Групов обмен за обучение
1)    Какво представлява тази голяма програма на РФ – екипът, който гостува, и екипът, който приема
2)    Откъде се финансира.
3)    Кои са задълженията и ползите на клубовете по тази програма

7.    Програма за хуманитарни помощи: Опростени помощи на дистрикта (DSG)
7.1.а. какво представлява програмата DSG
7.1.б. какви са критериите
7.1.в. как дистриктът кандидатства за програма DSG
7.2.а. какви програми се финансират от една субсидия по DSG
7.2.б. може ли дистриктът да използва субсидията DSG, за да дари средства в брой за осъществяване на Мачинг грант
7.2.в. колко програми DSG може да поддържа дистриктът
7.3.а. може ли клубът ми да поиска една програма DSG от РФ
7.3.б. кога може дистриктът ми да получи субсидията DSG
7.4. Защо е нужен генерален план за програмата DSG от над 25 000 щ.д.

8.    Програми за хуманитарни помощи: Мачинг грантс и Служба на световната общност
8.1.а. какво предлага програмата Мачинг грантс? Три примера
8.1.б. защо участието и ангажирането на ротарианци е толкова важно
8.1.в. информация за намиране на партньор по Мачинг грантс
8.2.а. какво представлява Службата на световната общност
8.2.б. как да намерим международен партньор, който да подкрепи програмата ни
8.2.в. даренията към ПХФ могат ли да се приведат към Мачинг грантс? Какво е правилото?

9.    Полио Плюс
1)    Къде се намираме – последни данни