Ротари Интернешънъл
Начало » Ротари ИнтернешънълРотари (Ротари Интернешънъл) е международна неправителствена организация с нестопанска цел за служба, в чиято основа е обединяване на лидери в бизнеса и професията, осъществяващи хуманитарни проекти  и насърчаващи добронамереността и мира по целия свят.
Какво е Фондация Ротари?
Фондация Ротари е нестопанска корпорация, която подкрепя усилията на Ротари Интернешънъл за постигане на световно разбиратeлство и мир чрез международни програми за хуманитарен, образователен и културен обмен.
Какво е Ротари клуб?
Ротари клуб е местна организация, член на Ротари Интернешънъл, в която хората са обединени около идеята безкористно да подпомагат и развиват общността, в която живеят. Освен локално, мрежата от международни контакти на всеки Ротари клуб, както и съвместните хуманитарни проекти, допринасят и за поддържането на световния мир и разбирателство.
Какво е Ротари Дистрикт?
Ротари Дистрикт е подразделение на Ротари Интернешънъл, обединяващо териториално близки клубове. Обикновено включва от 50 до 100 клуба. По този начин се улеснява комуникацията между клубовете в дистрикта, поддържането на приятелски взаимоотношения между тях, организирането на общи събития и проекти. В Ротари Интернешънъл членуват повече от 35000 Ротари клуба, разпределени в над 530 дистрикта. Освен всичко друго, тази структура подпомага и така необходимия синхрон между глобалните цели на организацията и дейността на отделните клубове.
Какво е Дистрикт Гуверньор?
Дистрикт Гуверньор е длъжностно лице към Ротари Интернешънъл, което в период от една година ръководи дейността в съответния дистрикт. Предлага се и се избира от клубовете на годишна дистриктна конференция.
Какво е Ротаракт?
Ротаракт е младежка програма, създадена и спонсорирана от Ротари, предназначена за мъже и жени на възраст между 18 и 30 години. Rotaract е съкратена форма на английската фраза „Rotary in action“ – Ротари в действие и помага за изграждане на лидерски умения у младите хора.
* През октомври 2019 година се взеха решения, които променят статута на Ротаракт клубовете. Промените влизат в сила от 01.юли.2020 година.
Какво е Интеракт?
Интеракт е програма на Ротари за ученици на възраст между 12 и 18 години. Интеракт клубовете са спонсорирани от Ротари клубове, осигуряващи им подкрепа и насоки, но са самоуправляващи се. Главните цели на Интеракт клубовете са, както осъществяване проекти в полза на обществото, така и изграждане на бъдещи лидери.