Семинар на Лидерите в Дистрикт 2482 - 17 юли 2010, Казанлък
Начало » ГАЛЕРИЯ за РОТАРИАНСКА ГОДИНА 2010-2011 Building Communities - Bridging Continents » Семинар на Лидерите в Дистрикт 2482 - 17 юли 2010, Казанлък