Членство в Ротари
Начало » Ръководства » Членство в РотариЧленство в Ротари

20 отговора на въпроса:
Защо да се присъединим към Ротари?

1. Приятелство
В този все по-усложняващ се свят Ротари задоволява една от най-основните нужди на хората – нуждата от приятелство и дружба. Това е едната от двете причини, поради които през 1905 г. се учредява Ротари.

2. Развитие на бизнеса
Втората първопричина за появата на Ротари е развитието на бизнеса. Всеки има нужда от партньори. Ротари се състои от представители на всички видове бизнес и професии в обществото.  Ротарианците си помагат.

3. Лично израстване и развитие
Членството в Ротари продължава израстването и възпитанието ни  в областта на човешките взаимоотношения, а също и личното ни развитие.
 
4. Развитие на лидерски качества
Ротари е организация на лидери и успели хора. Службата ни в Ротари е като обучение в колеж. Лидерство: да се научим как да мотивираме, влияем и да насочваме лидерите.

5. Гражданин на своята общност
Членството в Ротари клуба ни прави по-добри граждани на общността. Всеки Ротари клуб се състои от най-активните граждани на всяко едно общество.

6. Продължаване на образованието
Всяка седмица в Ротари има изработена програма, по която се информираме за процесите в обществото, държавата и света. Всяка среща ни дава възможност да чуем различни лектори по различни актуални теми.

7. Удоволствие
Ротари е удоволствие. Всяка среща, всеки клубен проект, обществената дейност и службата са удоволствие.
 
8. Умение да говорим пред публика
Много от хората, присъединили се към Ротари, се страхуват да говорят пред публика. Ротари развива увереност и умение за общуване и възможност за практикуване и усъвършенстване на тези умения.

9. Граждани на света
Всеки ротарианец има значка Rotary International. Малко са местата по света без Ротари клубове. Всеки ротарианец е добре дошъл – дори това се насърчава – във всеки от 32 000 клуба в над 200 държави и географски региона. Това означава приятелства както в неговата общност, така и навсякъде по света.

10. Помощ при пътуване
Тъй като навсякъде съществуват Ротари клубове, много ротарианци, нуждаещи се от лекар, стоматолог, адвокат, хотел или съвет по време на пътуване, намират помощ в Ротари.

11. Развлечения
Всеки клуб и дистрикт има дейности, разнообразяващи работното ежедневие на своите членове. Ротари провежда конференции, конгреси, асамблеи и институти, които предлагат и забавления в допълнение към информацията, обучението и службата.

12. Развитие на социални умения
Всяка седмица и при различни събития и дейности Ротари развива индивидуалността на членовете, социални и лични умения. Ротари е от и за хуманисти.

13. Семейни програми
Ротари осигурява една от най-мащабните програми за младежки обмен в света; клубове за бъдещи ротарианци в гимназиите и колежите, възможност за ангажираност на брачния партньор и домакинство в дейности, предназначени да подпомагат семейството в прилагането и развитието на семейните ценности.

14. Професионални умения
От всеки ротарианец се очаква да участва в издигането и развитието на неговата професия, да служи на обществото, да учи младите. Ротари помага да станеш по-добър лекар, адвокат, учител.

15. Развитие на етиката
Ротари практикува Четиристранния тест, който управлява етическите стандарти на личността. От ротарианците се очаква да са етични в професионалните и бизнес отношенията.

16. Запознаване с културите на различни държави
В Ротари са обединени хора от всички религии, държави, култури, език, раси, политически убеждения, цвят и етническа принадлежност. В него членуват най-изтъкнатите личности на света. Ротарианците осъзнават своите култури и се научават да обичат и да работят с хората навсякъде. С това те стават по-добри граждани.

17. Престиж
Членовете на Ротари са видни личности, лидери в бизнеса, професиите, изкуството, управлението, спорта, войската, религията и всички отрасли. Ротари клубовете са най-старите и най-престижни нестопански клубове. Сред членовете на Ротари са директори, управители, професионалисти – хора, които вземат решения и влияят на политиката.

18. Добри хора
Ротарианците освен всичко друго са и добри хора. Те се придържат към формулата “Добре е да си важна личност, но е по-важно да си добър”.

19. Липса на “официално вероизповедание”
В Ротари няма няма тайна политика или вероизповедание, няма тайни срещи или ритуали. Това е отворена общност от мъже и жени, които просто вярват в необходимостта да помагат на другите.

20. Възможност да служим
Ротари е клуб с идеална цел. Неговата грижа е човечеството. Ротарианците служат на обществото на местно и световно ниво. Това е може би най-важната причина да станеш ротарианец: шансът да направиш нещо за някой друг и да усетиш удовлетворение от това.


Изтегли файлове
» Апликационна форма Глобален грант - екипи за професионално обучение, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - комбинирано: хуманитарен проект и екипи за професионално обучение, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - стипендия, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - хуманитарен проект, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - хуманитарен проект, на български
» Дистриктни vs Глобални грантове
» Жизнен цикъл на глобален грант
» Зони на фокус (брошура) - на английски
» Изпълнени проекти финансирани с дистриктен грант 2018-19 - Брошура
» Как да представите вашия проект на страницата на Ротари
» Насоки за изпълнение, мониторинг и отчитане на грантовете от Фондация Ротари
» Насоки за оценка на общността (глобален грант) - на български, актуално към 2019
» Отчет за дейността на Комитета за Фондация Ротари, 2018-19
» План за дейността на ДКФР за 2020-21 ротарианска година
» План за мониторинг и оценка на глобален грант - на български
» План за обучение по глобален грант - формуляр
» Политики на зони на фокус (Насоки) - на български, актуално към 2019
» Проекти одобрени за финансиране с глобален грант 2018-19 - Брошура
» Ръководство Грант Център (Grant Center) - на английски
» Ръководство за глобални грантове - на български, актуално към 2019
» Условия за отпускане на дистриктни и глобални грантове на Фондация Ротари
» Форма за отчет на глобален грант, комбинирано на български и английски

» CONFIRMATION OF FORMER ROTARY CLUB MEMBERSHIP AND GOOD FINANCIAL STANDING
» КЛАСИФИКАЦИОНЕН ОБЗОР НА РОТАРИ КЛУБ
» Бланка за нов член (английски)
» Бланка за нов член