Членство, ПИ, ПЕ
Начало » Семинари » Членство, ПИ, ПЕСеминарът на дистрикта за членството е възможност да бъдат обучени лидерите на дистрикта и на клубовете да помагат за задържане, набиране и увеличаване на членската им база.

Дистрикт гуверньорът е отговорен за провеждането на този семинар, с подкрепата на комисията на дистрикта за развитие на членството, преподавател на дистрикта и екипа за ръководство на семинара. Бордът на РИ препоръчва един целодневен семинар да бъде проведен през август (месецът за развитие и разширяване на членството) или през септември.

Някои дистрикти могат да изберат да проведат семинара заедно с друго ротарианско събитие, като например асамблеята на дистрикта. Всеки клуб трябва да изпрати най-малко един представител на този семинар. Свържете се с вашия дистрикт гуверньор, за да определите кои членове на клуба трябва да присъстват.

Други:
Презентации от семинари по професионална етика и международна дейност.