Четиристранен тест
Начало » Символи и ритуали, общи » Четиристранен тестЧетиристранен тест

1. Това ли е истината?
2. Справедливо ли е спрямо всички, които засяга?
3. Ще създаде ли това добро намереност и по-добри приятелства?
4. Ще бъде ли от полза за всички,които засяга?