Дистрикт гуверньор елект
Начало » Дистрикт гуверньор » Дистрикт гуверньор електПламен Янков Цветков
Роден е на 11.05.1960 г., гр. Искър
 
Магистър - Електроинженер, Русенски университет „Ангел Кънчев”  - гр. Русею
Магистър – Финанси, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
1987 – 1990 - Редовна докторантура – Компютърно моделиране на процеси в селскостопански машини и агрегати, Русенски университет „Ангел Кънчев”  - гр. Русе.
 
В периода 1985 – 1996 е преподавател, главен асистент, в Русенски университет „Ангел Кънчев” по предмети “Цифрови и логически схеми”, “Електронни цифрови устройства и системи”, “Микропроцесорни системи за управление”.

Работи като Управител и Технически директор на Елтроник ООД. Основни предизвикателства са позиционирането на компанията като търговски партньор на Siemens и Honeywell; разработване на специализирани продукти за American Standard Ltd. – Севлиево.

Директор на дирекция “Инвестиционна дейност” в Община Русе.

Изпълнителен директор на Топлогаз АД.
 
От 2006 – до днес е Управител и собственик на капитал на Съвременни системи ЕООД -  проектиране, пълен инженеринг , строителство, реконструкция и ремонт на сгради, съоръжения и инсталации и инфраструктурни обекти. Изграждане на енергийни и индустриални обекти.
 

ДЕЙНОСТ В РОТАРИ

ЧЛЕНСТВО:

2003 – 2005  Ротари клуб „Русе”
2006 – до сега Ротари клуб „Русе-Дунав”
 

ЗАЕМАНИ ПОЗИЦИИ В РОТАРИ КЛУБ

2008 – 2009      Секретар на Ротари клуб „Русе-Дунав”
2010 – 2011      Секретар на Ротари клуб „Русе-Дунав”
2012 – 2013      Президент на Ротари клуб „Русе-Дунав”
 

ЗАЕМАНИ ПОЗИЦИИ В ДИСТРИКТ 2482

2015 – 2018      АДГ Зона 13
2018 – 2019      Ротари клуб „Централ”
2019 – 2021      Секретар на Дистрикт 2482
 

ПОСТИЖЕНИЯ В РОТАРИ

PHS + 4
RLI – Семинар – 2016 , гр. Хасково
RLI – Семинар – 2019 , гр. София
Участия и лектор на Обучителни семинари в Дистрикт 2482
Член на International Skiing Fellowship of Rotarians (ISFR) – участия: 2009 – Италия, 2011 – Швейцария, 2020 – Австрия
Участие в Конвенция на РИ – Сеул 2016 г.


ЧЛЕНСТВО В ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Камара на инженерите в България, клон Русе.
Сдружение : „Професионалисти за просперитет на Русе” – Председател на УС.
Сдружение: „Ловно рибарско дружество – Филип Тотю, Русе” – Председател на УС.
Община Русе – Общински съветник – мандат: 2007 – 2011, 2011 – 2015, 2019 – 2023.

МОТИВАЦИЯ И ВИЗИЯ


Ние, Ротарианците по света, се гордеем, че сме създали организация, която събира на едно място лидери, които доброволно отдават времето и уменията си, за да служат на своите общности и света.
 
Ние, ротарианците от Дистрикт 2482 имаме право да претендираме, че сме дали своя принос към развитието на голямото ротарианско семейство.
 
Ротари е начин на живот, който доставя удоволствие и развива прекрасни приятелства. Пламен Цветков е убеден, че има какво да даде от себе си за Ротари, за разпространяване идеите за доброто, за привличане, вдъхновяване, мотивиране и обучение на членовете на голямото ротарианско семейство, които да продължават да правят добро и да сбъдват мечти.
 
Пламен е наясно с всички отговорности и очаквания от бъдещия Дистрикт гуверньор. Решението си е взел след обективна оценка на своите ресурси и всички предизвикателства.
 
Той ясно си дава къде сме, какво е постигнато, и какво се изисква от всеки от нас, за да доведем заедно до успешен завършек набелязаните цели в нашия Стратегически план.
 
Основните ни задължения произтичат от Конституцията и Правилника на РИ, Правилника на Дистрикт 2482, Кодекса на ротарианските практики. Едновременно с това, ДГЕ счита, за съществени и следните насоки за развитие дейността на Дистрикта в синхрон със Стратегическия ни план и целите на РИ:
 
 • Непрекъснато мотивиране за принадлежност към Ротари на всички ротарианци на дистриктно и клубно ниво за постигане целите, които си поставяме;
 • Проактивно участие на дистриктния екип и клубовете за привличане на нови и задържане на качествени членове;
 • Активна работа, приобщаване, разширяване и създаване на нови  Ротари клубове и Ротаракт клубове;
 • Доразвитие на ротарианските програми – Интеракт, RYLA, MMO, Ротариански общностни корпуси – бъдещите членове на нашите клубове; 
 • Упорита работа с клубовете за идентифициране лидерите на местно ниво и тяхното развитие за поемане на по-големи отговорности на дистриктно ниво;
 • Разширяване обучението на дистриктни и клубни лидери, използвайки предимствата на дигиталната и хибридна среда;
 • Идентифициране и популяризиране на национални каузи в различни области на социално икономическия живот, които да се реализират на дистриктно ниво, от няколко клуба или от отделен клуб с помощта на международни партньори;
 • Активна работа с местната власт за осъществяване и популяризиране на съвместни значими проекти;
 • Засилване съвместната дейност на клубовете с цел обединяване на усилията по различни проекти и събития;
 • Упорита дейност с идентифицираните застрашени клубове. Оказване на персонална помощ от дистриктни офицери;
 • Модернизиране на комуникацията в дистрикта, между клубовете и дистрикта и между отделните клубове, базирана в споделена облачна среда;
 • Издигане на нова висота добрите практики в нашия Дистрикт, като: Алманах на Ротари клубовете, Дистриктен бюлетин, Национална награда на Ротари България, Ротари посланик на България;
 • Създаване на ясен и подробен план за действие при кризисни ситуации, достъпен за всички Ротари клубове;
 
Пламен Цветков е наясно, че обучението на Дистрикт Гуверньора започва с неговото назначаване за съответния мандат. Необходима е пълна приемственост при работата му  с паст, настоящи и бъдещи лидери на дистрикта. Разчита изключително много на опита на членовете на КС на ПДГ - безценен ресурс, източник на знания и придобити умения.
 
В края на своя мандат като Дистрикт гуверньор той ще бъда изключително щастлив, ако успеем всички заедно да изпълним Визията и Ротари България да бъде общност от:
 
 • ЖИЗНЕНИ КЛУБОВЕ, посветени на непреходните ротариански ценности;
 • ИНОВАТИВНИ ЛИДЕРИ на всички нива, подкрепящи клубовете при изпълнението на техните цели;
 • КРЕАТИВНИ ХОРА НА ДЕЙСТВИЕТО, работещи заедно за реализиране на устойчиви проекти и тяхното популяризиране;
 • РОТАРИАНЦИ, които обменят идеи и ИЗГРАЖДАТ МРЕЖИ за решаване на значими глобални проблеми.
 
Идеите на ротарианското движение трябва да стигнат в още по- голяма степен до обществеността. Популяризирането ценностите на Ротари ще спомогне за развитие на отношения между хората във всяка една област. Нашата организация трябва да е припозната от обществото, като незаобиколим партньор при решаването на обществено значими проблеми.