Дистрикт гуверньор номини
Начало » Дистрикт гуверньор » Дистрикт гуверньор номиниАлександър Тонев Петров,
Роден е на 20.05.1979 г. в гр. Харманли, обл. Хасково.
 
Бакалавърска степен - Аграрен университет – Пловдив, специалност Аграрна икономика.
Магистърска степен в НВУ ”Васил Левски”, гр. Велико Търново, специалност ”Регионална и национална сигурност”.
Магистърска степен от Аграрен университет – Пловдив, с профил “Селекция и репродукция в животновъдството“. Завършва с отличие.
Магистърска степен от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, факултет „Юридически“,специалност „Публична администрация“.
 
Развива семейната фирма, основана 2007 г.
От 2017 г. интензивно развива собствен бизнес в агростопанството, основно в растениевъдно направление и отглеждане на едър месодаен добитък.
 
Интересите му са насочени към иновациите и новите технологии в областта на земеделието и животновъдството и възможността отглежданите животни да живеят в среда абсолютно близка до естествената им такава, с приложени най-хуманни методи и грижи за тях. Към настоящия момент приоритетът на стопанството е извеждането на премиум крайни продукти от говеждо месо на Българския пазар с марка на името на стопанство.  
 
Член е на Ротари клуб Харманли бях приет през 2015 г. Преминава през различни позиции в клубния борд. Президент на клуба 2020/2021 г.
2 години е АДГ на зона 10, която обхваща 6 /шестте/ клуба от Област Хасково.
 
Членува и изпълнява ръководни длъжности и в други НПО.
Председател на Управителния съвет на Сдружение “Ловно Рибарско Дружество – СОКОЛ“ гр. Харманли, простиращо се на територията на Общините Симеоновград, Харманли и Маджарово
Член на управителния съвет и заместник председател на Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България, обединяваща над 200 ферми на територията на цялата страна
Член на управителния съвет на сдружение „Бизнесът за Харманли“.

Мотивация и Визия

Мотивацията на Александър Петров да приеме номинацията за Дистрикт гувеерньор е неговата отдаденост на каузата да работи за подобряване живота в общността.
 
Приема предизвикателството, като ДГ да търси правилни и работещи устойчиво във времето решения.
 
Убеден е, че способността на една общност да просперира се дължи преди всичко на нейните членове, които най-добре познават вътрешната среда и предизвикателствата, които стоят пред нея.
 
Лидерските му качества и умения, които  са доказани в професионалната му общност и оценката, която получава от колеги - експерти и анализатори го убеждава, че е подходящ да поеме отговорността на Гуверньора.
 
Основните предизвикателства, които вижда са ниската активност на част от Ротари клубове, приключването на дейността на други, проблемите вътре в клубовете, дори в големи градове, намаляващ брой членове в цели зони, липса на лидери и млади хора. Тези фактори са сериозна заплаха, както на ниво клуб, така и на Дистриктно ниво.
 
Част от тях са предизвикани от глобални проблеми - застаряващо население, миграция и сложна икономико- политическа обстановка, военни конфликти близо до нас.
 
Визията на Алекс за бъдещето на Дистрикт 2482, Ротари България, е поддържане на една хармонична и целеустремена общност от жизнени и иновативни клубове, изпълнени с мотивирани членове, посветени на ротариански ценности. Членове, лидери в своите професионални сфери, подкрепящи клубовете си, при изпълнението на заложените цели, хора на действието, работещи заедно за реализиране на устойчиви проекти и тяхното популяризиране. Ротарианци, които обменят идеи и градят взаимовръзки за решаване на значими глобални проблеми.

Желае ние, ротарианците, да градим свят, в който хората, обединени заедно, предприемат действия и създават промяна в положителна посока!