Ротари клуб Козлодуй-Аугуста

Чартиран на:
07.12.2004
Спонсор клуб:
РК Враца
Rotary ID:
67179
Среща:
Понеделник, 19.00 часа
гр. Козлодуй
Пиано бар (до пицария La Rocha)

Уеб сайт:
N/A
Ротари клуб Козлодуй-Аугуста функционира в атомната столица на България. Поради компактната градоустройствена структура и професионалната свързаност членовете се познават не само много добре помежду си, но и от значителна част от населението. Те са лесно разпознаваеми и доста известни личности. Всеки има възможност директно да контактува с общинските и държавни те институции. Членовете на клуба участват в различни по своя характер местни събития. Налице са приятелски взаимоотношения. Благотворителността при бедствени случаи и за хора в нужда е осъзната от всички. Обръща се специално внимание на младото поколение чрез съвместни проекти с община Козлодуй и училищата.

Клубната служба се фокусира върху засилване на приятелството и ефективно функциониране на клуба. Ротари клуб Козлодуй-Аугуста провежда активна политика на промотиране на социални и хуманитарни послания и информационни кампании, насочени към младото поколение. В последните години клубът съсредоточава усилията си в кампании за превенция на агресията, насилието и дрогата с основна цел намаляване и преодоляване на агресивното поведение сред децата и младите хора.

Борд на клуба

Президент: Валентин Митов
Секретар: Венцислав Калушев
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Касиер: Найден Найденов
Елект-президент: Здравко Велков
Паст президент: Веселин Тодоров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Найден Найденов
Комисия за членство: Драгомир Маринов
Комисия за Фондация Ротари: Найден Найденов
Комисия за Професионална служба: Здравко Велков
Комисия за връзки с обществеността: Венцислав Калушев
Комисия за служба на общността: Здравко Велков
Президент: Веселин Тодоров
Секретар: Драгомир Маринов
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Касиер: Найден Найденов
Паст президент: Драгомир Маринов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Венцислав Калушев
Комисия за членство: Найден Найденов
Комисия за Фондация Ротари: Найден Найденов
Комисия за Професионална служба: Венцислав Калушев
Комисия за връзки с обществеността: Венцислав Калушев
Комисия за служба на общността: Венцислав Калушев
Президент: Драгомир Маринов
Секретар: Веселин Тодоров
Церемониалмайстор: Валентин Митов
Касиер: Найден Найденов
Паст президент: Венцислав Калушев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Веселин Тодоров
Комисия за членство: Найден Найденов
Комисия за Фондация Ротари: Найден Найденов
Комисия за Професионална служба: Венцислав Калушев
Комисия за връзки с обществеността: Венцислав Калушев
Комисия за служба на общността: Венцислав Калушев
Президент: Венцислав Калушев
Секретар: Драгомир Маринов
Церемониалмайстор: Валентин Митов
Касиер: Найден Найденов
Елект-президент: Драгомир Маринов
Паст президент: Найден Найденов
Президент: Найден Найденов
Секретар: Галя Колецова
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Касиер: Валентин Митов
Елект-президент: Венцислав Калушев
Паст президент: Здравко Велков

Клубни комисии

Комисия за членство: Пламен Котларов
Комисия за Фондация Ротари: Богдан Димитров
Комисия за Професионална служба: Пламен Котларов
Президент: Здравко Велков
Секретар: Галя Колецова
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Касиер: Стоян Недялков
Елект-президент: Найден Найденов
Паст президент: Пламен Котларов
Президент: Пламен Котларов
Секретар: Братан Братанов
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Касиер: Стоян Недялков
Елект-президент: Здравко Велков
Паст президент: Веселин Тодоров
Президент: Веселин Тодоров
Секретар: Пламен Котларов
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Касиер: Стоян Недялков
Елект-президент: Пламен Котларов
Президент: Атанас Койчев
Секретар: Веселин Тодоров
Церемониалмайстор: Венцислав Калушев
Касиер: Пламен Котларов
Елект-президент: Веселин Тодоров

Клубни новини
Клубни галерии